AS Instrument Polska
Polish
English
SPM Instrument » Oprogramowanie Condmaster
Oprogramowanie Condmaster

 uby

OPROGRAMOWANIE DO POGŁĘBIONEJ ANALIZY  Condmaster® Ruby

Firma SPM opracowała wszechstronne pakiety oprogramowania które są wyspecjalizowane aby służyć jako przewodnicy oraz bazy danych konieczne do wydajnego monitorowania maszyn przemysłowych. CONDMASTER®Ruby opcje: Proszę to zrobić na swój sposób!

Sercem systemu monitoringu SPM  jest potężne oprogramowanie Condmaster® Ruby [ pol. rubin ], zawierające wiedzę fachową potrzebną do oceny stanu maszyn. Condmaster Ruby gromadzi i przechowuje wyniki pomiarów dostarczanych ze wszystkich urządzeń przenośnych SPM i systemów pomiarowych kontroli ciągłej oraz ocenia je i przedstawia w różnej formie. dzięki temu, że oprogramowanie  ma modułową strukturę funkcji może być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Integralnymi częściami oprogramowania są katalogi łożysk, dane dotyczące smarowania, obliczenia dotyczące żywotności łożysk, reguły oceny stanu wg SPM, graniczne wartości drgań zgodnie z ISO, modele matematyczne do analizy widma i wykrywania symptomów awarii, i wiele innych. Condmaster Ruby administruje czynnościami serwisowymi, np. harmonogramem tras pomiarowych oraz zleceń. Zdalne monitorowanie może być włączane dzięki funkcji Condmaster WEB.

Dodatkowe moduły służą wsparciu wszystkich technik pomiarowych, w postaci funkcji, takich jak:

• Kolorowy Przegląd Widma do przeglądania tysięcy widm  w dłuższym okresie czasu.  

• Zarządca Stanów do elastycznego konfigurowania alarmów tak, aby progi alarmowe automatycznie dostosowywały się do konkretnych warunków, w których urządzenie jest uruchamiane w danym momencie.

• Alarmy występujące w komponentach lub punktach pomiarowych wysyłane do użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS.

• Podgląd Graficzny, gdzie obrazy maszyn i foldery punktów pomiarowych są dopasowane zgodnie z preferencjami. Fotografie zakładu lub pojedynczych maszyn mogą być wykonywane  i przesyłane do Leonova W celu rozpoznawania monitorowanych urządzeń na bieżąco. 

• Opcje trendowania ułatwiają obserwowanie zmian warunków pracy. Wyniki mogą być uśredniane w celu dalszego uproszczenia analizy widm z poszczególnych punktów pomiarowych dzięki  czemu można porównać np.  alarmy w paśmie. Trend wartości symptomów przedstawia wykresy stanu w czasie ocenione kolorystycznie i zmniejsza potrzebę szczegółowego badania widm i sygnałów czasowych drgań.                                                                                                                    

Mogą Państwo uaktywnić tylko potrzebne funkcje pomiarowe i automatycznie wygasić pozostałe.

Dla wymaganych danych wejściowych otrzymują Państwo menu z instrukcjami, wartościami domyślnymi i tekstami pomocy. Mogą Państwo kopiować i edytować funkcje aby zaoszczędzić czas podczas rejestrowania maszyn i punktów pomiarowych.

Posiadają Państwo typowe zdolności sieciowe tj. funkcje importu i eksportu danych oraz pełny system bezpieczeństwa z czterema różnymi poziomami dostępu. Mogą Państwo administrować wszystkimi działaniami związanymi z konserwacją, ustawiać harmonogramy czasowe i trasy pomiarowe, wprowadzać opisy prac, i wykonać statystykę awarii maszyn. Program zawiera ponad 40 formularzy raportów aby sortować i wydrukować Państwa bazę danych. Mogą Państwo monitorować dziewięć parametrów dla trzech sił drgań: obrotów, uderzeń i tarcia. Dodatkowo mogą Państwo wprowadzić bezpośrednio dane o strukturze maszyny i uszkodzeniach monitorowanej maszyny np. uszkodzenia wirnika lub zniszczenie przekładni.

Spektrum drgań jest doskonałym narzędziem do wykrywania uszkodzeń. Teraz mogą je Państwo łatwo odczytać. Otrzymują Państwo automatycznie analizę spektrum pokazującą linie z najwyższymi amplitudami. Instruują Państwo komputer aby wykrył symptomy awarii w maszynie np. identyfikacja niewyważenia, uszkodzenia przekładni zębatej lub uszkodzenia łożysk. W tym celu wybierają Państwo
 po prostu wstępnie zaprogramowane modele analizy. Wszystko co potrzebują Państwo wiedzieć to rodzaj problemu mechanicznego typowego dla maszyny. Komputer będzie poszukiwał odpowiednich symptomów uszkodzeń w widmie.

Stąd tylko jeden krok aby otrzymać barwny odczyt stanu zielony - żółty - czerwony: ocenę specyficzną dla maszyny. W tym celu potrzebują Państwo bazowych danych odniesienia np. pewnej liczby zapisów drgań reprezentujących drgania w normalnych warunkach pracy. Po zainicjowaniu, ocena statystyczna jest procesem automatycznym: każdy symptom drgań i uszkodzenia jest przeliczany jako bezwymiarowa liczba stanu, kondensując wszystkie dane w pojedynczą, przejrzystą wartość.

 


.do góry